สนามกีฬาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

โรงยิมส์ รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล

ชนิดกีฬาที่แข่งขัน - ศูนย์ที่ 2 สนามกีฬาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ตะกร้อ - ลอดห่วง
(โรงยิมส์)

โรงยิมส์ รร.เทศบาล 5 เด่นห้า

ชนิดกีฬาที่แข่งขัน - ศูนย์ที่ 2 สนามกีฬาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

มวยไทยสมัครเล่น
(โรงยิมส์)

โรงยิมส์ รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย

ชนิดกีฬาที่แข่งขัน - ศูนย์ที่ 2 สนามกีฬาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ยิมนาสติก - ศิลป์
(โรงยิมส์)

ยิมนาสติก - ลีลา
(โรงยิมส์)

ยิมนาสติก - แอโรบิก
(โรงยิมส์)

โรงยิมส์ รร.เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ชนิดกีฬาที่แข่งขัน - ศูนย์ที่ 2 สนามกีฬาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ตะกร้อ - ชายหาด
(โรงยิมส์)

กาบัดดี้
(โรงยิมส์)