เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือผู้ชม

ระเบียบการขอใช้รถรับ – ส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้ตัดสินสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) “เจียงฮายเกมส์”

ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”